System för sprängämneshantering

Sherpas TnT

Sherpas har tagit fram ett system för sprängämneshantering där slutanvändaren står i centrum.

Tack vare ett nära samarbete med Boliden Mineral har vi förstått vilka behov som finns ute på plats och har anpassat både utformning och funktioner efter dem.

Lösningen är enkel att börja använda och är lämplig för både små och stora organisationer som hanterar explosiva varor.

Enkelt

Sherpas TnT är utvecklat för att vara så enkelt som möjligt att använda. Det är byggt på modern teknik och är både snabbt och har ett intuitivt gränssnitt som är utformat för att minimera fel.

Flexibelt

Vi vill hela tiden utveckla systemet för att det ska bli så bra som möjligt för slutanvändarna och tar kontinuerligt fram nya funktioner i dialog med våra kunder. Om ni har behov som sträcker sig utanför befintlig funktionalitet tar vi fram det tillsammans!

Ni kan scanna era artiklar med både iPhone, Android-telefon och handscanner med Android som operativsystem. Era behov och förutsättningar styr systemet, inte tvärtom.

Funktioner som täcker alla behov


Sherpas TnT har alla funktioner som behövs för att kunna arbeta med sprängämnen på ett effektivt sätt i enlighet med de krav som finns. Nedan följer exempel på funktionalitet i systemet:


·         Spåra försändelser och delar av försändelse (pallar, lådor, påsar och artiklar etc) i obegränsad hierarki


·         Ange kostnadsställe vid förbrukning


·         Mobil scanningslösning för iOS och Android (stöd för laserscanner)


·         Automatisk inläsning av manifest via mailimport


·         Genomför inventering direkt i scannern


·         Ta ut och exportera rapporter för inventering, förbrukning mm


·         Skapa egna paket utöver de paket som finns deklarerade i manifestet.


·         Integrera mot underliggande affärssystem.


·         Följer sameuropeiskt standardformat (FEEM)

Ett datasystem såsom Sherpas TnT för hantering av sprängämnen är nödvändigt i Sverige och i många andra länder inom EU.

I Sverige regleras hanteringen av sprängämnen främst av Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, förkortad till LBE-lagen. Denna lag fastställer bestämmelser och krav för hanteringen av explosiva ämnen och produkter. LBE-lagen antogs för att genomföra EU:s direktiv om explosiva ämnen och har senare reviderats för att uppdateras i enlighet med internationella standarder och bästa praxis.

LBE-lagen reglerar olika aspekter av hanteringen av sprängämnen, inklusive tillverkning, försäljning, transport, lagring, användning och bortskaffande. Lagen innehåller bestämmelser om tillsyn, inspektioner och sanktioner för att säkerställa efterlevnad av reglerna.

Förutom LBE-lagen kan det finnas andra relaterade lagar och föreskrifter på nationell och regional nivå som påverkar hanteringen av sprängämnen. Det är viktigt att vara medveten om och följa de specifika reglerna och föreskrifterna som gäller för den specifika verksamheten eller situationen i fråga. Detta görs enklast genom att ha ett system som följer sameuropeiskt standardformat (FEEM) vilket Sherpas TnT gör.

Erfarenhet av Systemutveckling

Tjänster, system såväl som organisationen är under ständig utveckling. Vi erbjuder rätt kompetens och specialistkunskap för att alltid ligga steget före. Våra projektledare, utvecklare och arkitekter hjälper dig med utveckling, support och rådgivning så att dina system och din miljö alltid är anpassade efter dina behov.

Sherpas Group AB

Skellefteå (Huvudkontor)
Skeppargatan 23, 931 29 Skellefteå
Växel: 0910-508 00

Stockholm
Växel: 08-622 26 00

Support: 0910-508 25

Support: helpdesk@sherpas.se

E-post: info@sherpas.se

Visselblåsning - rapportera om missförhållanden

Vill du komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Helpdesk

Kontakta oss via telefon eller mail.

Vår Helpdesk-personal är redo att ta hand om din fråga så snabbt som möjligt.

Vi använder cookies för att göra din användarupplevelse bättre. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta.

Jag förstår Mer info