TJÄNSTER

Nulägesanalyser

Alla organisationer behöver utvecklas. ​

Nulägesanalyser är ett kraftfullt verktyg för att säkerställa att rätt utveckling genomförs på rätt sätt. Vi har kompetensen och erfarenheten för att hjälpa er att fokusera resurser på rätt områden för att stärka organisationens konkurrenskraft och välmående. ​

Funderar ni på om ni verkligen arbetar på bästa sätt i er organisation? Det borde ni göra. ​

En viktig och ibland svår del av att driva en framgångsrik organisation är att våga ifrågasätta inarbetade arbetssätt. Av olika skäl är det ofta svårt att själva utföra den utvärderingen. Det kan bero på att området ligger utanför organisationens kärnkompetens, man bör ju faktiskt inte vara bäst på allt. Men det kan också vara en följd av hemmablindhet. Har man alltid arbetat på ett visst sätt är det svårt att se hur eller varför det ska förändras. ​

Varför inte fråga någon som vet? Vi har sett och gjort det mesta inom våra kompetensområden och kan hjälpa er genom vad vi kallar för nulägesanalys.

Se exempel på vilka områden vi kan erbjuda nulägesanalys inom nedan.

Informationssäkerhet

De flesta har hört talas om att informationssäkerhet är viktigt. Vår erfarenhet är dock att många organisationer har svårt att veta varför det är viktigt och hur det ska omsättas i praktik. ​

Informationssäkerhet är ett brett begrepp. Det mest uppenbara är att det handlar om att skydda organisationens information så att den inte hamnar hos obehöriga. Detta är givetvis väldigt viktigt och en självklar del av informationssäkerhetsarbetet. ​

Det många inte tänker på är att det också finns en verksamhetsnära och direkt nyttoskapande aspekt av informationssäkerhet. Hur länge klarar ni er utan tillgång till informationen i ert affärssystem? Eller dokumenthanteringssystemet, e-posten eller annat som behövs för det dagliga arbetet? ​

Ett välfungerande informationssäkerhetsarbete hjälper er att besvara de frågorna och framförallt, prioritera resurserna där de behövs bäst så att ni aldrig behöver vara utan information ni behöver. ​

Med en nulägesanalys på området informationssäkerhet hjälper vi er så att ni vet hur väl rustade ni är och vad ni borde göra för att effektivisera resursfördelningen och öka säkerheten.

IT-Säkerhet

Hur säker är er organisation? Att bara besvara den frågan kräver mycket. Att vara tillräckligt säker kräver ännu mer. ​

IT-säkerhet omfattar en stor mängd olika områden, både tekniska och verksamhetsinriktade. Som organisation är det svårt, och i de flesta fall inte resurseffektivt, att ha koll på allt utan att ta hjälp utifrån. ​

Vi har koll. Vare sig det handlar om den tekniska säkerheten för servrar, backuphantering, registerloggning, utbildning av medarbetare eller lösenordsinställningar. Nulägesanalys för IT-säkerhet är ett smidigt sätt för er som organisation att få en tydlig beskrivning av vilka svagheter som finns i er IT-säkerhet och, framförallt, vad ni ska göra för att säkra dem. ​

Dokumenthantering

Har ni ordning och reda på organisationens dokument? Vet medarbetarna var, hur och när de ska spara dokument, hur de ska kopplas till varandra och hur och när de ska arkiveras?​

Kanske vet ni inte svaret på frågorna men vet att det är viktigt. Dokumenthantering i en organisation kan snabbt bli oöverskådlig och svårarbetad. En vanlig situation är att det finns flera versioner av samma dokument på olika platser, vilket riskerar leda till felinformation eller felaktiga beslut. En annan konsekvens av oredan kan vara att medarbetarna helt enkelt inte hittar den information som de måste ta del av. ​

Vi hjälper er att göra en nulägesanalys av hur er dokumenthantering ser ut idag och vilka konkreta beslut och aktiviteter som behöver vidtas för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig hantering av organisationens dokument. ​

Microsoft 365

Maximerar ni nyttan av Microsoft 365? Vår gissning är att ni inte ens är i närheten. ​

Oavsett vilken licensnivå ni har valt finns det en stor mängd funktioner att använda. Genom att utgå från behoven i er verksamhet hjälper vi er att orientera i apparna, tjänsterna och funktionerna. Det kan handla om att hitta systemstöd som förenklar en arbetsuppgift, en inställning som ökar säkerheten eller en app som kan ersätta ett dyrare eller mindre effektivt system ni använder idag. ​

Är de olika apparna och avancerade inställningarna ni betalar för inte för er? Kanske har ni inte behov av den licensnivå ni har valt och kan reducera kostnader för organisationen utan att behöva kompromissa på nyttan. En sådan förändring kan spara mycket pengar som organisationen kan använda bättre på andra områden. ​

En nulägesanalys för Microsoft 365 ger er en trygghet att pengarna spenderas rätt och en vägledning till systemstöd ni redan betalar för som kan stötta behov i verksamheten.

Hur det kommer gå till? i korthet enligt nedan.

Analys

Vi går igenom hur ni arbetar idag genom intervjuer med utvalda roller samt genomgång av befintlig dokumentation och/eller system.​

Utifrån analysen ger vi en bedömning av ert nuläge inom olika områden.

Åtgärdslista

Med ert nuläge och era ambitioner som utgångspunkt tar vi fram en åtgärdslista som beskriver vad vi rekommenderar att ni ska prioritera. ​

Ni kan sedan arbeta vidare själva med åtgärdslistan eller ta hjälp av oss för att komma vidare.

Fast pris

Förutsägbarhet avseende kostnader för IT-relaterade projekt är ovanligt. Därför vill vi att ni ska veta från start vad en nulägesanalys kostar. Vi ser också till att analysen enbart tar ett fåtal timmar av er tid i anspråk. ​

Kontakta oss för en offert och känn er trygga med att ni får en konkret och prisvärd leverans.

Sherpas Group AB

Skellefteå (Huvudkontor)
Skeppargatan 23, 931 29 Skellefteå
Växel: 0910-508 00

Stockholm
Växel: 08-622 26 00

Support: 0910-508 25

Support: helpdesk@sherpas.se

E-post: info@sherpas.se

Visselblåsning - rapportera om missförhållanden

Vill du komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Helpdesk

Kontakta oss via telefon eller mail.

Vår Helpdesk-personal är redo att ta hand om din fråga så snabbt som möjligt.

Vi använder cookies för att göra din användarupplevelse bättre. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta.

Jag förstår Mer info