NYHET

Sandström & Pyramid

De utmaningar de stod inför

Sandström är ett familjeföretag som funnits i flera generationer och därigenom skapat ett utvecklat kvalitetstänkande i stort och smått.

Hos Sandström strävar de efter ständiga kvalitetsförbättringar i alla led och därför är ett fungerande ERP-system ett minimum. Deras framgångar genom generationer av företagande grundas till stor del på ett konsekvent innovations- samt kvalitetstänkande.

Bolaget är framförallt känt för sina båtar. Runt om i Sverige kan man se dem överallt i både hav och sjö. För att behålla och förstärka rollen på marknaden har bolaget i nära samarbete med Sherpas valt att uppgradera sitt ERP-system baserat på Pyramid till version 4. En förenklad beskrivning av de steg som skulle genomföras ser ut enligt nedan:

• Förstudie
• Se över anpassningar och nuvarande processer
• Genomgång av befintlig servermiljö
• Uppsättning av ny molnmiljö
• Skapa testmiljö för Pyramid 4 i ny miljö
• Utbildning av användare
• Testperiod
• Test av flöden och eventuella anpassningar
• Skarpt lyft
• Uppföljning

Kartläggning av processer

Uppgraderingen till den nya versionen av Pyramid föregicks av en förstudie där anpassningar och samtliga processer kartlagdes. I det arbetet framgick det att verksamheten hade några brister i nuvarande systemstöd och en potential för förbättring och effektivisering. Förutom det konstaterades det att rapportering och uppföljning kunde utvecklas inom ramen för projektet.

– Ett projekt av det här slaget kräver förstås att man får med samtliga i personalen i själva processen. Det går inte att lyckas om det inte finns ett engagemang och en förståelse för det arbete som görs. Här tycker jag att personalen tillsammans med Sherpas lyckats visa hur engagemang och kunskap är starkt bidragande till att möjliggöra en effektivisering och förenkling av processer och operationer, säger Annika Sandström, Ansvarig för affärssystem på Sandström Innovation.

– Hela projektet har också krävt ett systematiskt och väl strukturerat arbetssätt. Om jag jämför med andra konsulter vi arbetat med känns det i det avseendet som Sherpas gjort ett extremt bra jobb. Vi hade aldrig gått i mål med det här utan deras erfarenhet inom Pyramid och produktionsstyrning. Nu har vi en betydligt starkare plattform och dessutom ett bra utgångsläge för vidare förbättring och utveckling av våra processer och rutiner, fortsätter Annika.

I Pyramid 4 har funktionaliteten bakom egenskapen “FIFO-kostnader” för lagerförda artiklar fått grundläggande förändringar. Egenskapen gör att det för varje utleverans markeras från vilken/vilka inleveranser kostnaden hämtas från. Detta sker automatiskt i bakgrunden och sker enligt Fifo principen, dvs den äldsta plockas först. Denna koppling möjliggör att ändringar av inleveransen såsom justeringar eller leverantörsfakturor även påverkar redan gjorda utleveranser. Det finns ny rutin för att kontrollera FIFO-kostnader. Detta innebär en bättre kontroll på lagret och ett mer korrekt lagervärde månadsvis.


Den nya redovisningscentralen visar dessutom all relevant ekonomisk data på ett överskådligt sätt. Användarna kan analysera balans- och resultatrapporter hela vägen ner till leverantörsfaktura likväl som exportera uppställningen och data till Excel. Redovisningscentralen är numera navet för all ekonomi i Pyramid 4 och här samlas samtliga rutiner kring konton, avdelningar, projekt, objekt, budget, skattedeklaration, export av redovisning mm.

Lösningen i korthet:


• Företaget har Pyramid 4.14 som ERP-system för produktion och ekonomi.
• I projektet valde Sandström även att flytta sin miljö till Sherpas Molntjänst för Pyramid. Affärssystem blir på så vis åtkomligt på ett bättre och enklare sätt.
• Det nya systemstödet skapar en plattform för ett automatiserat informations- och processflöde, från orderfångst till utleverans och redovisning.
• Förenklad produktionsrapportering för att stödja olika delar av produktionsprocessen
• Digitaliserade mätprotokoll förenklar uppföljning

Om Sandström

Bolaget grundades i tidigt 1960-tal av bröderna Rolf och Arne Sandström som främst sysslade med reparationer och svetsning. Verksamheten utvidgades och blev Utternbåtar, som även växte med en fabrik i Fällfors. 1996 drog sig bröderna tillbaka och sålde Utterns företagsnamn och varumärke till Brunswick. Då Uttern flyttades till Skelleftehamn i millennieskiftet startades Sandström Innovation i de tidigare lokalerna och med ny generation i ledningen. 2006 blev Sandström ett fritidsbåtsmärke.

Mer info: https://www.sandstrombatar.se

Om Pyramid

Pyramid Business Studio är en prisvärd, lättanvänd lösning som är utformad speciellt för små till medelstora företag. Från ekonomi och bokföring till order/lager/inköp, MPS, projekt och(CRM), så är alla dina viktigaste affärsområden inkluderade för att ge tydlig bild av hela din verksamhet.

Genom att all data finns på en central plats får du tillgång till all information du behöver för att fatta snabba, välinformerade beslut.

Pyramid produceras och utvecklas av Vitec Unikum datasystem AB i Lund. Systemet används idag av över 7000 företag i Sverige och är enligt de flesta experter ett av de få svenskägda affärssystemen som ger ett komplett stöd för alla delar inom bolaget.

Erfarenhet av Analytics

 

  • Vi har lång erfarenhet av Analyticsprojekt mot såväl stora som små företag

  • Vi har egna paketerade lösningar mot flera olika ERP-system exempelvis D365 Finance ( F&O), Business Central, Dynamics AX, Pyramid, Fortnox, Entré, Microsoft CRM m.fl.

  • Har du börjat funderar på saker som datalager? Vi har hjälpt flera företag att komma igång.

  • Inget projekt är för stort eller för litet för oss

Sherpas Group AB

Skellefteå (Huvudkontor)
Skeppargatan 23, 931 29 Skellefteå
Växel: 0910-508 00

Stockholm
Växel: 08-622 26 00

Support: 0910-508 25

Support: helpdesk@sherpas.se

E-post: info@sherpas.se

Visselblåsning - rapportera om missförhållanden

Vill du komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Helpdesk

Kontakta oss via telefon eller mail.

Vår Helpdesk-personal är redo att ta hand om din fråga så snabbt som möjligt.

Vi använder cookies för att göra din användarupplevelse bättre. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta.

Jag förstår Mer info