Boliden väljer Sherpas och SharePoint Online

Boliden är branschledande i Norden inom hållbar metallproduktion, från fynd till återvinning av förbrukad metall. Här arbetar idag ca 6000 medarbetare på företagets gruvor, anrikningsverk och smältverk i Sverige, Finland, Norge och Irland.

När de beslutade att införa ett nytt intranät föll valet på Sherpas och SharePoint Online.

Läs mer nedan:

Bakgrund

Boliden är ett globalt företag med medarbetare på många platser runtom i världen. Det är också ett företag under bred tillväxt. Med kontor på många platser i Europa var en målsättning i projektet att bygga en gemensam känsla av tillhörighet och en plattform där alla anställda kan få tillgång till interna nyheter och verktyg för samarbete på en och samma plats. Det krävdes därför en skalbar plattform för deras nya intranät som också kan växa i takt med företaget.

 

Som leverantör av SharePoint och M365-tjänster hade Sherpas redan sedan tidigare en god relation med Boliden. Behovet av ett nytt intranät och med fördelar att samla intranätet under samma tak som befintlig serverlösning (SharePoint Server 2013) var SharePoint Online ett perfekt val av plattform. Det är ett flexibelt verktyg som passar för arbete i olika tidszoner. SharePoint Online är dessutom mycket användarvänligt och har många möjligheter till anpassning för att möta företagets behov och kravbild.

 

- SharePoint Online har ökat i popularitet som en kommunikationsplattform under de senaste åren och har ett mycket mer användarfokuserat tillvägagångssätt. Vi var angelägna om att dra nytta av dessa nya funktioner och de nya moderna webbplatsfunktionerna för detta projekt, berättar Fredrik Björkander, Projektledare på Sherpas.

 

SharePoint Online har flera tekniska och kostnadsmässiga fördelar. Det var också fördelaktigt att intranätet följer Microsofts layout och strategi för användarupplevelse. De nya moderna team- och kommunikationswebbplatserna har en responsiv design och ett mycket renare användargränssnitt. Viktigast av allt ger det en intuitiv upplevelse för både de som skapar innehåll och de som använder verktyget.

Utmaningar

  • Kontor och arbetsställen i flera länder och affärsområden har gjort det svårt att konsekvent bygga en stark känsla av gemenskap och identitet.

  • Många olika arbetssätt på olika arbetsställen har historiskt gjort det svårt att hitta en lösning som passar alla.

 

Mål

  • Att utveckla en central kanal för intern kommunikation och samarbete för alla medarbetare inom Boliden.

  • Att respektive enhet ska kunna använda egna arbetssätt men samlas i samma kanal för att stärka den gemensamma identiteten och syftet.

  • Att bygga en skalbar lösning där Boliden enkelt kan hantera ett växande intranät med en stark och konsekvent identitet.

 

Lösningar

  • Ett modernt intranät som bygger på SharePoint Online.

  • En kombination av tjänster inom rådgivning, migration, utbildning och riktad anpassad utveckling för att ge användarna möjlighet att skapa konsekventa sidor.

  • Visa Bolidens personal hur de får ut det mesta av SharePoints funktioner out-of-the-box för maximalt värde.

Användarna först

En utmaning i projektet var att hitta ett optimalt tillvägagångssätt som dels gjorde det möjligt för varje avdelning att fortsätta arbeta på det sätt som passade dem, samtidigt som alla team kunde samlas på en och samma plattform. Vanligtvis tillämpas en "uppifrån och ned"-metod med SharePoint. Det riskerar dock att leda till brist på ägarskap och en känsla av ett system som åläggs användare.

 

Efter flera workshops rekommenderade Sherpas en platt metod, som också är Microsofts rekommenderade arbetssätt för SharePoint Online. I denna metod utbildas användare och ges möjlighet att skapa egna sidor baserat på behörighet och funktioner inom organisationen. Ägarna till dessa sidor kan begära att deras innehåll marknadsförs i kommunikationsflöden som delas inom organisationen. Ägarna till de delade kommunikationsflödena kan i sin tur begära att deras innehåll marknadsförs på en central nivå, så kallade ”Hubs”.

 

Ett konsekvent varumärke

För att säkerställa detta utvecklade Sherpas mallar och skript för att automatiskt tillämpa Bolidens visuella identitet när en ny sida skapas. Eftersom SharePoint gör det möjligt att skapa sidor på begäran har användarna möjlighet att, med hjälp av de verktyg de behöver, bygga egna sidor. De nya hubbwebbplatserna i SharePoint Online, hjälper till genom att tillhandahålla en navigering av kommunikationsflöden på en global nivå. Att med Microsoft 365 kunna ”möjliggöra för användaren, inte införa från IT” innebär att avdelningarna kan arbeta som de vill, med stöd från IT-avdelningar inom Boliden.

Vi ville göra det möjligt för Boliden att få maximal avkastning från de verktyg som finns tillgängliga i deras Microsoft 365-prenumeration genom en kombination av utbildning, rådgivning och noggrant anpassad utveckling, säger Stefan Lundmark, SharePoint Arkitekt på Sherpas.

 

Anpassade varningsbanners

Samtidigt som Boliden ville skapa en global upplevelse fanns ett behov av att kommunicera riktat innehåll beroende på geografisk placering. Ett exempel på en sådan lösning är anpassade varningsbanners, framtagna av Sherpas. Dessa varningsbanners är utvecklade med hjälp av de senaste verktygen för SharePoint Framework (SPFx) och kan visa anpassade meddelanden på valfria platser som snabbt behöver kommuniceras.

Om Boliden

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Deras rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

 

Sherpas Group AB

Skellefteå (Huvudkontor)
Skeppargatan 23, 931 29 Skellefteå
Växel: 0910-508 00

Stockholm
Växel: 08-622 26 00

Support: 0910-508 25

Support: helpdesk@sherpas.se

E-post: info@sherpas.se

Visselblåsning - rapportera om missförhållanden

Vill du komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Helpdesk

Kontakta oss via telefon eller mail.

Vår Helpdesk-personal är redo att ta hand om din fråga så snabbt som möjligt.

Vi använder cookies för att göra din användarupplevelse bättre. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta.

Jag förstår Mer info